Χάρις το σύστημα ασφάλειας του ICS, μπορείτε να βασιστείτε στην αντοχή και την μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος. Είτε πρόκειται για γραφεία, σχολεία ή απλές κατοικίες, ο ICS θα σας πείσει.

Κλειδί

  • Κάρτα ιδιοκτησίας και προστασία αναπαραγωγής κλειδιού
  • Επινικελωμένα ορειχάλκινο
  • Ανθεκτικό Προφίλ κλειδιού
  • Βελτιστοποιημένη άκρη κλειδιού
  • Ευδιάκριτο σύστημα 5 σημείων.
  • Αυξημένη προστασία από αντιγραφή
  • Προστασία από τρισδιάστατη αντιγραφή εκτύπωσης (3D Printing)
  • Προστασία αναπαραγωγής κλειδιού έως το 2029